• door mats
  • door mats
  • door mats

Có gì chúng ta làm gì?

  • ZS016

Chiết Giang Sanmen Viair Industry Co, Ltd. được thành lập vào năm 1988. Chúng tôi là chuyên gia trong sản xuất xe thảm và cửa mats.Already trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Bây giờ có 500 người lao động và có thể sản xuất thảm 800.000 bộ xe một tháng. Với sự chăm chỉ Viair của người dân, doanh thu bán hàng của chúng tôi đạt 32 triệu đô la Mỹ.

WhatsApp Online Chat !